List

Articles and books by Willem de Blécourt in chronological sequence. See the specific categories for available English summaries of Dutch publications.

1979
Volksverhalen uit Utrecht en het Gooi. Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum.

– De antropologie van Faërie: enkele beschouwingen over het werk van J.R.R. Tolkien, in: Jan van Bremen, Sjaak van der Geest & Jojada Verrips (red.), Romantropologie. Essays over antropologie en literatuur. Amsterdam: Vakgroep CANSA, Antropologisch Sociologisch Centrum: 130-138.

1980
Volksverhalen uit Noord-Brabant. Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum.

1981
Volksverhalen uit Nederlands Limburg. Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum.

– De volksverhalen van J.R.W. Sinninghe, Volkskundig bulletin 7: 162-193.

1983
– Reakties op The Lord of the Rings, in: De mijnen van Moria. Antwerpen: EXA (Hexa 14): 71-103.

– Moderne overleveringen, Neerlands volksleven 33: 32-42.

– Betoverd en behekst, Neerlands volksleven 33: 168-190.

– Over populaire cultuur, in: De held in het oorlogsmuseum en andere beschouwingen over populaire cultuur. Rotterdam: werkgroep populaire cultuur: 3-28.

1984
– Antropologen en verhalen, in: Jojada Verrips e.a. (red.), Romantropologie II. Essays over antropologie en literatuur. Amsterdam: UvA, vakgroep CANSA: 113-131.

– (with: Gerrit Jan de Rook) Mensen en dingen; kanttekeningen bij populaire cultuur, Neerlands volksleven 33: 406-413.

– Notities over het vastleggen van de eigen tijd, Museumvisie 8: 116-118

1985
– Geschiedenis van de volkskunde of de volkskunde van een geschiedenis? Notities bij een disciplineportret, Volkskundig bulletin 11: 44-49.

– Tjaard Wiebo Renzo de Haan, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden 1983-1984: 122-128.

– Wetenschap en popularisatie, de Nederlandse volkskundige tradities over duivekaters en steffenen, Volkscultuur; tijdschrift over tradities en tijdsverschijnselen 2: 37-70.

1986
– Het Groninger veldwerk van Tjaard W.R. de Haan, Driemaandelijkse bladen 37: 95-117.

– Van heksenprocessen naar toverij, Volkskundig bulletin 12: 2-30.

– Meppelse toverij aan het eind van de achttiende eeuw, Volkskundig bulletin 12: 203-240.

1987
– Heksenjacht als discussie: Nederlandse wetenschappers over Europese heksenvervolgingen, Volkscultuur; tijdschrift over tradities en tijdsverschijnselen 4, nr.1: 57-74.

– Undersyk nei tsjoenderij yn Fryslân, It beaken 49: 105-120.

– Doodstraf in Drenthe? Zestiende-eeuwse juridische procedures inzake toverij, in: Marijke Gijswijt-Hofstra & Willem Frijhoff (red.), Nederland betoverd. Toverij en hekserij van de veertiende tot in de twintigste eeuw. Amsterdam, De Bataafse Leeuw: 117-123.

– Vier eeuwen Friese duivelbanners, in: Nederland betoverd: 222-231.

– (with Hans de Waardt) “Het is geen zonde een kwaad mens ter dood te brengen”. De berechting van toverij tijdens de regering van hertog Karel van Egmond’, in: Nederland betoverd: 14-25.

– (with Freek Pereboom) Betichting en vermaning. Toverij in het land van Vollenhove, zeventiende eeuw, in: Nederland betoverd: 107-116.

1988
– De roman als reactie; het Staphorster toverijgeval van 1839, Amsterdams sociologisch tijdschrift 15: 93-107.

– Duivelbanners in de Noordelijke Friese Wouden, 1860-1930, Volkskundig bulletin 14: 159-187.

– Een duivelbanner in Wolvega?, Volkscultuur; tijdschrift over tradities en tijdsverschijnselen 5, nr.3: 30-39.

1989
– Heksengeloof; toverij en religie in Nederland tussen 1890 en 1940, Sociologische gids 36: 245-266.

– Specialistes in geluk. Waarzegsters in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel in de 19e en het begin van de 20e eeuw, Etnofoor 2, 2: 71-90.

– Tovermeesters in Nijmegen?, Volkscultuur; tijdschrift over tradities en tijdsverschijnselen 6, nr.3: 37-50.

– (with Hans de Waardt) De regels van het recht. Aantekeningen over de rol van het Gelderse Hof bij de procesvoering inzake toverij, 1543-1620, Bijdragen en mededelingen Gelre 80: 24-51.

1990
– (with Hans de Waardt), Das Vordringen der Zaubereiverfolgungen in die Niederlande: Rhein, Maas und Schelde entlang, in: Andreas Blauert (Hg.), Ketzer, Zauberer, Hexen. Die Anfánge der europaischen Hexenverfolgungen. Frankfurt am Main, Suhrkamp: 182-216.

Termen van toverij. De veranderende betekenis van toverij in Noordoost-Nederland tussen de I6de en 20ste eeuw. Nijmegen, SUN. (also dissertation, EUR)

– Huizers historische heksen. Een commentaar, Focaal 13: 120-126.

– De breukebomen in Yde, Volkscultuur; tijdschrift over tradities en tijdsverschijnselen 7, nr.2: 22-35.

– Bezetters en andere genezers. Een bijdrage tot de geschiedenis van de gezondheidszorg in Drenthe, Nieuwe Drentse Volksalmanak 107: 46-65.

1991
– (with Hans de Waardt), “It is no sin to put an evil person to death”. Judicial proceedings concerning witchcraft during the reign of duke Charles of Gelderland, in: Marijke Gijswijt-Hofstra & Willem Frijhoff (eds), Witchcraft in the Netherlands from the fourteenth to the twentieth century. Rijswijk, Universitaire Pers Rotterdam: 66-78.

– (with Freek Pereboom), Insult and admonition: witchcraft in the Land of Vollenhove, seventeenth century, in: Witchcraft in the Netherlands, 119-131.

– Four centuries of Frisian witch doctors, in: Witchcraft in the Netherlands: 157-166.

– Van sagen naar herinneringen en verhalen, Ethnologia Flandrica 6: 53-73.

– Het Staphorster boertje. De geneeskundige praktijk van Peter Stegeman (1840-1922), in: Marijke Gijswijt-Hofstra (red.), Geloven in genezen. Amsterdam, P.J. Meertens-Instituut (Volkskundig bulletin 17,2): 171-194.

– De mythe van de genezeres, Medische antropologie 3: 108-121.

– Geloof, geweld en geschiedenis. Inleiding, Skript 13: 197-202.

1992
– Typen van toverij, in: Peter te Boekhorst, Peter Burke & Willem Frijhoff (red.), Cultuur en maatschappij in Nederland 1500-1850. Een historisch antropologische benadering. Amsterdam/Meppel, Boom: 319-363.

– Op zoek naar genezeressen. Waarzegsters in Noordoost-Nederland, Medische antropologie 4: 56-69.

– “Schelm, hoer en kenaille”. Schelden in achttiende-eeuws Kolderveen, Volkskundig bulletin 18: 389-414.
(unpublished English version)

1993
– Spuren einer Volkskultur oder Dämonisierung? Kritische Bemerkungen zur Ginzburgs “Die Benandanti”, Kea. Zeitschrift für Kulturwissenschaften 5: 17-29.

– Cunning women; from healers to fortune tellers, in: Hans Binneveld & Rudolf Dekker (eds), Curing and insuring. Essays on illness in past times: the Netherlands, Belgium, England and Italy, 16th-20th centuries. Hilversum, Verloren: 43-55.

– Irreguliere genezers, 1865-1920, Gewina 16: 107-110.

– Sequah in Amsterdam. Over de invloed van reclame op een medische markt, Focaal. Tijdschrift voor antropologie 21: 131-172.

1994
– Witch doctors, soothsayers and priests. On cunning folk in European historiography and tradition. Social History 19: 285-303.

– Irreguliere genezers in de stad Groningen in de tweede helft van de 19e eeuw. Gronings Historisch jaarboek 1: 126-141.

– Katten, cultuur en context. Darntons Grote Kattenslachting opnieuw beschouwd. Feit & fictie 1,4: 101-113.

1995
– Mangels Beweise. Uber das Ende der Verfolgung von Zauberinnen im niederländischen und spanischen Geldern während der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, in: Sönke Lorenz & Dieter R. Bauer (Hg.), Das Ende der Hexenverfolgung: 77-95.

– Tussen cultuur en volkscultuur. Ervaringen met volkskunde en antropologie in Nederland. Sociologische gids 42: 80-98.

– Achttien stellingen over volkskunde en cultuuronderzoek. Een weerwoord op de reactie van Ton Dekker. Sociologische gids 42: 451-453.

– Cirkels in de tijd. Over hedendaagse voortekenen in het gewas, Groniek 127: 189-200.

1996
– On the Continuation of Witchcraft, in: Jonathan Barry, Marianne Hester & Gareth Roberts (eds), Witchcraft in Early Modern Europe. Studies in Culture and Belief. Cambridge, Cambridge University Press: 335-352

– Time and the Anthropologist: or the Psychometry of Historiography, Focaal 26/27: 17-24.

1997
– De afstand tot de ander. Onbevoegde genezers op het Groningse platteland, tweede helft negentiende eeuw, in: Frank Huisman & Catrien Santing (red.), Medische geschiedenis in regionaal perspectief: Groningen 1500-1900. Rotterdam, Erasmus Publishing: 161-178.

– Experts in tegenslag. Waarzeggers in de randstad, begin twintigste eeuw, in: Marijke Gijswijt-Hofstra & Florike Egmond (red.), Of bidden helpt? Tegenslag en cultuur in Europa, circa 1500-2000. Amsterdam, Amsterdam University Press: 135-149.

1998
– Kaartlegsters, helderzienden en afdrijfsters: stedelijke genezeressen in het begin van de twintigste eeuw, in: Rineke van Daalen & Marijke Gijswijt-Hofstra (red.), Gezond en wel. Vrouwen en de zorg voor gezondheid in de twintigste eeuw. Amsterdam, Amsterdam University Press: 175-188.

1999
– Illegale genezers en neppatiënten. Over de aantrekkingskracht van onorthodoxe vormen van geneeskunde rond 1900, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 25: 425-442.

– Dutch difference? The prosecution of unlicensed midwives in the late nineteenth-century Netherlands, in: Margaret L. Arnot & Cornelie Usborne (eds), Gender and Crime in Modern Europe. London, UCL Press: 189-203.

– Cultures of abortion in The Hague in the early twentieth century, in: Franz X. Eder, Lesley A. Hall & Gert Hekma (eds), Sexual Cultures in Europe. Themes in sexuality. Manchester, Manchester University Press: 195-212.

Het Amazonenleger. Irreguliere genezeressen in Nederland 1850-1930. Amsterdam: Amsterdam University Press

– The witch, her victim, the unwitcher and the researcher. The continued existence of traditional witchcraft, in: Willem de Blécourt, Ronald Hutton & Jean La Fontaine, Witchcraft in twentieth-century Europe. London, Athlone: 141-219.

– (with Cornelie Usborne), Women’s Medicine, Women’s Culture: Abortion and Fortune-Telling in early Twentieth-Century Germany and the Netherlands, Medical History 43: 376-392.

2000
– Prosecution and Popularity: the Case of the Dutch Sequah, 1891-1893, in: John Woodsward & Robert Jütte (eds), Coping with Sickness: Medicine, Law and Human Rights – Historical; Perspectives. Sheffield (2000), European Association for the History of Medicine and Health Publications: 75-89.

– The making of the female witch: reflections on witchcraft and gender in the early modern period, Gender & History 12: 287-309.

2001
– Het magisch perspectief. Toverij in westelijk Nederland, 1850-1925. Tijdschrift voor geschiedenis 114: 377-393.

– De macht van de vrouwelijke hand. De feminisering van het magnetisme rond 1900, De negentiende eeuw 25: 147-158.

– Metamorfosen of metaforen? Hoe mensen in dieren veranderden. Raster 95: 68-81.

2002
– “Hygienic Articles, Patent Medicines and Rubber Goods”. Markets and Meanings in the Netherlands, Early Twentieth Century, in: Marijke Gijswijt-Hofstra, Godelieve van Heteren & Tilli Tansey (eds), Biographies of Remedies. Drugs, Medicines and Contraceptives in Dutch and Anglo-American Healing Cultures. Amsterdam/Atlanta, Rodopi: 183-202.

– Volkskunde in verwarring, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 28: 81-96.

2003
– Bedding the Nightmare. Somatic Experience and Narrative Meaning in Dutch and Flemish Legend Texts. Folklore 114: 227-245.

2004
– “Evil People”: A Late-eighteenth-Century Dutch Cunning Man and His clients. In: Owen Davies & Willem de Blécourt (eds), Beyond the Witch Trials. Witchcraft and Magic in Enlightenment Europe. Manchester & New York, Manchester University Press: 144-166.

– Boiling Chickens and Burning Cats. Witchcraft in the Western Netherlands, 1850‑1925. In: Willem de Blécourt & Owen Davies (eds), Witchcraft Continued. Popular Magic in Modern Europe. Manchester & New York, MUP: 89-106.

– (with Owen Davies) `Introduction: Witchcraft Continued’. In: Willem de Blécourt & Owen Davies (eds), Witchcraft Continued. Popular Magic in Modern Europe. Manchester & New York: MUP: 1-13.

– (with Cornelie Usborne), Medicine, Mediation and Meaning. In: Willem de Blécourt & Cornelie Usborne (eds), Cultural Approaches to the History of Medicine. Mediating Medicine in Early-modern and Modern Europe. Basingstoke, Palgrave: 1-10.

2006
– Text en taboe. Over de ontmanning van zedenmisdadigers. In: Amanda Kluveld, &o. (eds), Genezen. Opstellen bij het afscheid van Marijke Gijswijt-Hofstra. Amsterdam, Pallas: 104-117.

2007
– The Return of the Sabbat. Mental Archeologies, Conjectural Histories or Political Mythologies?, in: Owen Davies & Jonathan Barry (eds), Witchcraft Historiography. Basingstoke, Palgrave: 125-145.

– `I Would Have Eaten You Too‘: Werewolf Legends in the Flanders, Dutch and German Area, Folklore 118: 85-105.

– A Journey to Hell: Reconsidering the Livonian “Werewolf”, Magic, Ritual and Witchcraft 2: 49-67.

– De gebroeders Grimm: de historisering van een icoon, in: Joris van Eijnatten & o. (eds), Heiligen of helden. Opstellen voor Willem Frijhoff . Amsterdam, Bert Bakker : 290-298.

– Hexenfamilien – Zauber(er)geschlechter. Das Beispiel Drenthe (17. – 19. Jahrhundert), in: Eva Labouvie & Ramona Myrrhe (eds), Familienbande – Familienschande. Geschlechterverhältnisse in Familie und Verwandschaft. Köln/Weimar/Wien, Böhlau: 121-145.

2008
– On the Origin of Hänsel und Gretel. An Excercise in the History of Fairy Tales, Fabula 49: 30-46.

– Tabu und Kommunikation: Ansätze einer sprachlich orientierten Studie zur Abtreibung, in: Willem de Blécourt (ed.), Sisters of Subversion: Histories of Women, Tales of Gender. Amsterdam, AMB Press: 105-116.

– Der Zauberer und sein Schüler – Die Erzählung und ihr historischer Ursprung, in: Wolfgang Müller-Funk & Christa Agnes Tuczay (eds), Fascination des Okkulten. Diskurse zum Übersinnlichen. Tübingen, Francke: 43-72.

– De gouden vogel, het levenswater en de Walewein. Over de sprookjestheorie van Maartje Draak, Tijdschrift voor Nederlandse Taal en Letteren 124: 259-277.

2009
– The Werewolf, the Witch and the Warlock: Aspects of Gender in the Early Modern Period. In: Alison Rowlands (ed.), Witchcraft and Masculinities. Basingstoke, Palgrave: 191-213.

2010
– “Met bloed uwen naem van onder op dit perkament zetten”. Duivelsverhalen in de schriftelijke en mondelinge overlevering’, Volkskunde 111: 19-39.

– “Zoals de grootmoeders het hun kleinkinderen vertelden”. Witterycks Volksvertelsels in context, Biekorf 110: 257-281.

– Witchcraft –Discourse and Disappearance: Württemberg and the Dutch Documentation’, Magic, Ritual and Witchcraft 5: 103-107.

– `Fairy Grandmothers: Images of Storytelling Events in Nineteenth-century Germany’, Relief. Revue électronique de la littérature française 4.2 (2010), 174-197.

– (met Ruben A. Koman, Jurjen van der Kooi & Theo Meder), Verhalen van stad en streek. Sagen en legenden in Nederland. Amsterdam, Bert Bakker.

2011
– (ed. with Christa Agnes Tuczay), Tierverwandlungen: Codierungen und Diskurse. Tübingen: Francke.

– Animal Shapeshifting: Between Literature and Everyday Life. An Introduction, in: Tierverwandlungen: 7-11.

– Metamorphosen oder Metaphern? Sprachliche und körperliche Aspekte der Tierverwandlung in den Niederlanden, in: Tierverwandlungen: 69-84.

– Metamorphosing Men and Transmogrified Texts. Some Thoughts on the Genealogy of Fairy Tales, Fabula 52: 280-296.

2012
– The Problem of Belief Narratives: A Very Short Introduction, ISFNR Newsletter 6: 36-37.

– Vogel, Pferd und Königstochter, Enzyklopädie des Märchens 14.1 (2011) [2012]: 283-289.

Tales of Magic, Tales in Print. On the Genealogy of Fairy Tales and the Brothers Grimm. Manchester: Manchester University Press.

– De bronnen van de Gebroeders Grimm. Over de herkomst van de toversprookjes, Berichten uit de wereld van het oude kinderboek 73/74: 4-5.

– Wasser des Lebens, Enzyklopädie des Märchens 14.2: 509-514.

2013
– Toverij in de krant (Friesland, 1860-1910), Historisch tijdschrift Fryslân 19, 1: 16-18.

– Belief Narratives and Genre, in: Zoja Karanović & Willem de Blécourt (eds), Belief Narrative Genres. Novi Sad: 9-10.

– Fairy Tales as Belief Narratives, in: Zoja Karanović & Willem de Blécourt (eds), Belief Narrative Genres. Novi Sad: 51-58.

– Sabbath Stories: Towards a New History of Witches’ Assemblies, in: Brian P. Levack (ed.), Witchcraft in Early Modern Europe and Colonial America. Oxford: Oxford University Press: 84-100.

– Monstrous Theories: Werewolves and the Abuse of History, Preternature: Critical and Historical Studies on the Preternatural 2: 188-212.

– “Keep that woman out!” Notions of space in twentieth-century Flemish witchcraft discourse, History and Theory 52: 361-379.

– Wolfsmenschen, Enzyklopädie des Märchens 14: 975-986.

– Zauberer und Schüler, Enzyklopädie des Märchens 14: 1165-1168.

– De bronnen van de gebroeders Grimm. Over de herkomst van toversprookjes, in: Theo Meder (red.), Van kikvors tot droomprins. De wording van het sprookje. Hilversum, Verloren: 101-117.

2014
– Jack Zipes en de historische bronnen van het sprookje, Volkskunde 115: 189-192.

– Over gloeiigen, kaboutermennekes, heksen en twee sprookjes, in: Frank van der Maden & Piet Vermeulen (eds), Jacques Cuijpers. Een veelzijdig meester, I. Zeelst, Heemkundekring Zeelst Schrijft Geschiedenis: 165-185.

2015
The Case of the Cut-off Hand: Angela Carter’s Werewolves in Historical Perspective, in: Hannah Priest (ed.), She Wolf: A Cultural History of Female Werewolves. Manchester, MUP: 148-165.

– Eenmalige verhalen in Vlaanderen. Over het classificeren van sprookjes, Volkskunde 116: 29-52.

– The Witches of the Brothers Grimm, in: Claudia Brinker-von der Heyde, Holger Ehrhardt, Hans- Heino Ewers, Annekatrin Inder (eds), Märchen, Mythen und Moderne. 200 Jahre Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. Frankfurt am Main, Lang: 195-205.

– The Differentiated Werewolf. An Introduction to Cluster Methodology, in: Willem de Blécourt (ed.), Werewolf Histories. London: Palgrave, 1-24.

– A második test fogalom maradványai. Szellemhasonmások a holland boszorkánymondákban, in: Éva Pócs (red.), Test, lélek, szellemek és természetfeletti kommunikáció. Budapest: Balassi Kiadó, 95-111.

2016
– The Flying Witch: Its Resonance in the Sixteenth-Century Netherlands, Magic, Ritual & Witchcraft 11: 73-93.

– The Werewolf Pack: A Cinematic Metamorphosis, Contemporary Legend series 3, vol. 4 (2014 [!]): 59-74.