Kwade mensen. Toverij in Nederland

Kwade mensen. Toverij in Nederland
Willem de Blécourt & Marijke Gijswijt-Hofstra (eds)
1986, Volkskundig bulletin 12.1

kwade mensenThis volume was discussed in a special symposium, see: Tussen toverij en heksenprocessen, Volkskundig bulletin 12 (1986): 328-334.

review (English):
Nederlands archief voor kerkgeschiedenis 67 (1987): 90-92.